ติดตั้ง ราวบันได สแตนเลส

ราวบันได สแตนเลส คงทน ใช้สแตนเลสเกรด 304